Kamu görevlilerinin yüzde 88.3’ü sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya destek veriyor

Posted by

Memur-Sen’in kamu görevlileri üzerinde yaptığı araştırmaya göre, kamu görevlilerinin yüzde 88.3’ü sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya destek verirken, yüzde 86,4’ü, düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün teminat altına alınmasını istedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Genar Araştırma Şirketi ile Memur Sen‘in beraber hazırladığı 5586 kamu görevlisinin katılarak görüş bildirdiği araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Sendikanın genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Genel Başkan Yalçın, “Yeni anayasa sivil, demokratik ve özgürlükçü yapıda olmalıdır. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması, normlar hiyerarşisi içinde keyfi yorumlamaya karşı katı kurallara bağlanmalıdır” dedi.

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün en özgürlükçü yorumlarla teminat altına alınması gerektiğini söyleyen Genel Başkan Yalçın, “Kamu görevlilerinin örgütlenme özgürlüğü önündeki kısıt ve sınırlamalar kaldırılmalı, örgütlenme özgürlüğü anayasal teminat altına alınmalıdır. Bütün kamu görevlileri ve emeklileri sendika kurma ve üye olma hakkına sahip olmalıdır. Toplu sözleşmenin kapsamı kısıtlanmamalı, memurları ve emeklileri ilgilendiren her konu toplu sözleşmenin konusudur yaklaşımı benimsenmelidir. Kamu Görevlileri Hakem Heyeti olarak ifade edilen ama bizim toplu sözleşmelerdeki tanıklığımız üzerinden kamu işveren heyeti dediğimiz sistematiğe ilişkin de mutlaka ama mutlaka adil karar verebilecek bir hüviyete yapı kurgulanmalıdır” diye konuştu.

Grev yasağının kaldırılması gerektiğini belirten Genel Başkan Yalçın, şunları söyledi:

“Demokratik bir hak olan kamu görevlilerinin siyasi partilere üye olmasının önü açılmalı, siyaset yasağı kaldırılmalıdır. Kamuda emekle katkı sunan iki kesim var. Beyaz yakalılar, mavi yakalılar. Dolayısıyla işçilik kısmına siyasi partilere üye olma, sorumluluk alma hakkı getirilirken memur kesimine ilişkin sınırlamaların olması, yasakların olması asla kabul edilemez. İş güvencesi ve grev hakkı birbiriyle çelişen iki durum olarak görülmemelidir.”

Memur-Sen’in toplam 5586 kişiyle yaptığı araştırma sonuçlarında ise öne çıkanlar ise şöyle:

Kamu görevlileri sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya yüzde 88,3 oranında destek verdi. Yüzde 86,4’ü, düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün teminat altına alınmasını istedi. Kamu görevlileri, yüzde 88,7 oranında kamu hizmetlerinin nesnel, adil ve tarafsız yürütülmesi için iş güvencesini gerekli görmektedir. İş güvencesinin statü hukukuna uymayan davranışlarla zedelendiğini düşünen kamu görevlilerinin oranı yüzde 84’tür. Çalışma koşulları ve ücretin insan onuruna yaraşır ölçüde olması katılımcıların yüzde 94,1’i tarafından bir temel hak sayıldı. – ANKARAKamu görevlilerinin yüzde 88.3'ü sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya destek veriyor

Kamu görevlilerinin yüzde 88.3'ü sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya destek veriyorKamu görevlilerinin yüzde 88.3'ü sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya destek veriyorKamu görevlilerinin yüzde 88.3'ü sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya destek veriyorKamu görevlilerinin yüzde 88.3'ü sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya destek veriyorKamu görevlilerinin yüzde 88.3'ü sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya destek veriyorKamu görevlilerinin yüzde 88.3'ü sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya destek veriyorKamu görevlilerinin yüzde 88.3'ü sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya destek veriyorKamu görevlilerinin yüzde 88.3'ü sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya destek veriyor

İhlas Haber Ajansı – Son Dakika Haberleri

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.